Als huisarts of medisch specialist wordt u regelmatig geconfronteerd met patiënten met klachten in het bekkengebied. Naast medicamenteuze of chirurgische interventies is bekkenfysiotherapie een van de behandelmogelijkheden.

Opleiding

Onze bekkenfysiotherapeuten hebben eerst de basisopleiding fysiotherapie voltooid. Daarna zijn zij vanuit de huidige post-HBO-opleiding bekkenfysiotherapie diagnostisch en therapeutisch breed opgeleid op het gebied van bekkenbodemfunctie, bekkenbodemfunctiestoornissen en bekkenpijn. Ook klachten gerelateerd aan zwangerschap horen tot ons domein.

Kwaliteit

Bekkenfysiotherapie Wester is lid van NVFB en aangesloten bij KNGF. De NVFB is een erkende beroepsvereniging en wetenschappelijke vereniging (in oprichting) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het KNGF heeft een verbijzonderd kwaliteitsregister bekkenfysiotherapie.

Verwijzing

In verband met declareren verzoeken wij u als verwijzer nadrukkelijk om op de verwijzing te vermelden dat het gaat om een aanvraag voor bekkenfysiotherapie. Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op.

Meer over indicaties, diagnostiek en behandeling.